Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 37.411,32 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

4,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec czerwca 2022 r.

stopa bezrobocia

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

odnośnik do projektów UE

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w 2022 r. realizuje projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie dębickim (VIII)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w 2022 roku kontynuuje realizację rozpoczętego od 1 stycznia 2021 r. Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (VI)” w ramach...

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w 2022 roku kontynuuje realizację rozpoczętego od 1 stycznia 2020 r. projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (V)” w ramach...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę