Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Projekt "Powrót do zdrowia - Powrót do pracy"

Informacja o zakończonym 31 grudnia 2022 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy projekcie „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie dębickim (VIII)” w ramach Regionalnego...

Informacja o zakończeniu 31 grudnia 2022 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (VI)” w ramach Programu...

Informacja o zakończeniu 31 grudnia 2022 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (V)” w ramach Programu...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę