Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Aktualne informacje dotyczące projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu dębickiego (I)” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie...

Projekt "Powrót do zdrowia - Powrót do pracy"

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę