Rejestracja w urzędzie

 

  1. Bezpośrednia obsługa klientów prowadzona jest w godzinach od 7:40 do 14:10.
  2. Korespondecję w formie papierowej można pozostawiać w skrzynce przy głównym wejściu do Urzędu w godzinach od 7:30 do 15:00.

  3. Informujemy o możliwości korzystania z usług Urzędu w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl

1) Rejestracja elektroniczna
2) Zgłoszenie oferty pracy/stażu
3) Zgłoszenie podjęcia pracy
4) Zgłoszenie braku gotowości do podjęcia pracy
5) Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej
6) Przyznanie dodatku aktywizacyjnego
7) Wniosek o wydanie zaświadczenia
8) Zatrudnianie cudzoziemców
9) Pismo do Urzędu

Numery telefonów do pracowników: Książka teleadresowa.