Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w 2021 r. realizuje projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie dębickim (VII)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (V)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.1...

Projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie dębickim (VI)” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę