Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy


Dla pracodawców i przedsiębiorców

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę