Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy


Nabór wniosków organizacji pozarządowej lub podmiotu o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID 19

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę