Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy


 

INFORMACJA
 
Szanowni Państwo,
Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy informuje, że od poniedziałku tj. 26.04.2021 r. wznawia osobistą rejestrację osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Rejestracja będzie możliwa po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem ds. rejestracji. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:
(14) 680-91-41
(14) 680-91-42
(14) 680-91-43
(14) 680-91-44

W związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zachęcamy do korzystania z usług Urzędu w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl Numery telefonów do pracowników: Książka teleadresowa

Uprzejmie informujemy, że bezpośrednia obsługa klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy prowadzona jest w godzinach 8.00-14.00.
Wizyta w budynku Urzędu będzie możliwa wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem merytorycznym i ustaleniu daty i dokładnej godziny wizyty w Urzędzie.  
W godzinach od 14.00 – 15.30 wyłączona została bezpośrednia obsługa klienta.
Korespondencję prosimy pozostawić w skrzynce przy głównym wejściu do urzędu do godziny 15.00.
W przypadku pytań do Państwa dyspozycji jest osoba pełniąca dyżur w holu budynku w godzinach 8.00-15.00.

Ważne informacje

Aktualnie trwające nabory - UWAGA !!! Wnioski złożone poza naborami pozostaną bez rozpatrzenia

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Usługi elektroniczne


elektroniczna rejestracja przycisk
elektroniczne zgłaszanie ofert pracy przycisk
zatrudnianie cudzoziemców przycisk
dokumenty do pobrania przycisk
pismo do urzędu przycisk

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w 2021 r. realizuje projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie dębickim (VII)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (V)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.1...

Projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie dębickim (VI)” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Czytaj więcej w temacie: Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

6,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy

ul. Cmentarna 20
39-200 Dębica,
woj. podkarpackie

NIP: 872-17-26-814
REGON: 690694324

telefon: +48 14 680 91 00
faks: +48 14 680 91 03
e-mail: rzde@praca.gov.pl; sekretariat@pup.debica.pl

Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator podmiotu: PUP_DEBICA
Adres skrytki: /PUP_DEBICA/skrytka


pracagovpl_logo
 ePismo
 do Urzędu

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30

Obsługa bezrobotnych w Dziale Ewidencji i Świadczeń oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej

Poniedziałek - Piątek  7.40 – 14.10


Numer konta Fundusz Pracy:  44 1020 4391 0000 6702 0200 3226
 

 


INFORMUJEMY, ŻE W DNIACH:
  • 4 CZERWCA 2021 r.
  • 24 GRUDNIA 2021 r.
POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY BĘDZIE NIECZYNNY. 
Podstawa prawna:
art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę