Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy


INFORMACJA

Szanowni Państwo rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy jest możliwa po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem ds. rejestracji. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:

(14) 680-91-41         (14) 680-91-42         (14) 680-91-43         (14) 680-91-44

W związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zachęcamy do korzystania z usług Urzędu w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl
Numery telefonów do pracowników: Książka teleadresowa

Uprzejmie informujemy, że bezpośrednia obsługa klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy prowadzona jest w godzinach 8.00-14.00.

Wizyta w budynku Urzędu będzie możliwa wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem merytorycznym i ustaleniu daty i dokładnej godziny wizyty w Urzędzie.  

W godzinach od 14.00 – 15.30 wyłączona została bezpośrednia obsługa klienta.

Korespondencję prosimy pozostawić w skrzynce przy głównym wejściu do urzędu do godziny 15.00.

W przypadku pytań do Państwa dyspozycji jest osoba pełniąca dyżur w holu budynku w godzinach 8.00-15.00.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informuję o obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy. Osoby, które nie zastosują się do powyższego obowiązku nie zostaną wpuszczone do budynku.

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Usługi elektroniczne


elektroniczna rejestracja przycisk
elektroniczne zgłaszanie ofert pracy przycisk
zatrudnianie cudzoziemców przycisk
dokumenty do pobrania przycisk
pismo do urzędu przycisk

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy rozpoczął w 2021 roku realizacje projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (VI)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w 2021 r. realizuje projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie dębickim (VII)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (V)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.1...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Czytaj więcej w temacie: Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2021r.
Stopa bezrobocia

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 33.027,12 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy

ul. Cmentarna 20
39-200 Dębica,
woj. podkarpackie

NIP: 872-17-26-814
REGON: 690694324

telefon: +48 14 680 91 00
faks: +48 14 680 91 03
e-mail: rzde@praca.gov.pl; sekretariat@pup.debica.pl

Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator podmiotu: PUP_DEBICA
Adres skrytki: /PUP_DEBICA/skrytka


pracagovpl_logo
 ePismo
 do Urzędu

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30

Obsługa bezrobotnych w Dziale Ewidencji i Świadczeń oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej

Poniedziałek - Piątek  7.40 – 14.10


Numer konta Fundusz Pracy:  44 1020 4391 0000 6702 0200 3226
 


INFORMUJEMY, ŻE W DNIU:
  • 24 GRUDNIA 2021 r.
POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY BĘDZIE NIECZYNNY. 
Podstawa prawna:
art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę