Zasady i terminarz wypłacania świadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy


Zasady i terminarz wypłacania świadczeń

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1189) Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy informuje, iż:
  • Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest stosownie do art. 72 ust. 10 ustawy w terminach ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.
  • Stypendium i dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.
Wypłaty zasiłków dla bezrobotnych i stypendium wypłacane będą tylko w wyznaczonych dniach zgodnie z poniższym harmonogramem.

Harmonogram wypłat zasiłków:

HARMONOGRAM WYPŁAT W 2018 ROKU

Wypłata odbywa się w siedzibie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Dębicy
ul. Strażacka 9 w każdym dniu roboczym w godz.  od 8.00 do 18.00.

 
Informujemy, że zgodnie z art. 76 ust. 3a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.) roszczenia do należnych a niepobranych kwot zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń finansowych z Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu
z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich do dyspozycji.

 

Lp.

Świadczenie należne za miesiąc

Data wypłaty świadczenia

1

Listopad 2017

od 11 do 14 grudnia
2017

Gmina Brzostek, Czarna, Jodłowa Pilzno, Żyraków, Dębica, Miasto Dębica

2

Grudzień 2017

od 9  do 12 stycznia
2018

Gmina Brzostek, Czarna,  Jodłowa Pilzno, Żyraków, Dębica, Miasto Dębica

3

Styczeń 2018

od 9 do 14 lutego
2018

Gmina Brzostek, Czarna, Jodłowa Pilzno, Żyraków, Dębica, Miasto Dębica

4

Luty 2018

od 9 do 14 marca
2018

Gmina Brzostek, Czarna, Jodłowa Pilzno, Żyraków, Dębica, Miasto Dębica

5

Marzec 2018

od 9 do 13 kwietnia
2018

Gmina Brzostek, Czarna, Jodłowa Pilzno, Żyraków, Dębica, Miasto Dębica

6

Kwiecień 2018

od 9 do 14 maja
2018

Gmina Brzostek, Czarna, Jodłowa Pilzno, Żyraków, Dębica, Miasto Dębica

7

Maj 2018

od 11 do 14 czerwca
2018

Gmina Brzostek, Czarna, Jodłowa Pilzno, Żyraków, Dębica, Miasto Dębica

8

Czerwiec 2018

od 9 do 13 lipca
2018

Gmina Brzostek, Czarna, Jodłowa Pilzno, Żyraków, Dębica, Miasto Dębica

9

Lipiec 2018

od 09 do 14 sierpnia
2018

Gmina Brzostek, Czarna, Jodłowa Pilzno, Żyraków, Dębica, Miasto Dębica

10

Sierpień 2018

od 10 do 14 września
2018

Gmina Brzostek, Czarna, Jodłowa Pilzno, Żyraków, Dębica, Miasto Dębica

11

Wrzesień 2018

od 09 do 12 października
2018

Gmina Brzostek, Czarna, Jodłowa Pilzno, Żyraków, Dębica, Miasto Dębica

12

Październik 2018

od 09 do 14 listopada
2018

Gmina Brzostek, Czarna, Jodłowa Pilzno, Żyraków, Dębica, Miasto Dębica

13

Listopad 2018

od 10 do 14 grudnia
2018

Gmina Brzostek, Czarna, Jodłowa Pilzno, Żyraków, Dębica, Miasto Dębica

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę